Al llarg de tres mesos i en vuit museus d’Andorra, s’ha desenvolupat i presentat un singular projecte cultural que reuneix creacions d’11 artistes que treballen en el territori andorrà: “Una altra mirada és possible. Recerca d’estereotips de gènere en l’espai museogràfic andorrà”. Un esdeveniment d’art que s’integra a la BienalMAV, Mujeres en las Artes Visuales, en el context espanyol. La grandesa de la iniciativa s’ha d’avaluar en la capacitat que ha demostrat per gestionar un projecte que posa en relació a creadors visuals, dispositius museogràfics, gestió cultural i públics. Una ocasió excepcional de trobada, intercanvi i experiències que han aportat noves dinàmiques de treball i nous coneixements a totes bandes.Aquesta proposta, oberta a tots els creadors, ha estat una mediació del Laboratori376, format per les artistes Helena Guardia i Joana Baygual. Ambdues artistes han dissenyat un pla de treball en grup, basat en la possibilitat de gestionar nous models de formació i de producció artística.

El projecte parteix de la invitació als artistes a formar part d’una producció d’art en context, és a dir, la oferta de treballar fora del seu estudi realitzant una recerca o lectura sobre com funciona en el museu el discurs historiogràfic i de quina manera aquest model de narrativa sobre el passat silencia o margina la presència de les dones i les activitats femenines. Llegir aquests buits ha estat l’eix vertebrador del projecte, intervenir dins l’espai museogràfic la metodologia a treballar. Els resultats han estat diversos, tant en materials i formats com en les interpretacions. Però, totes les intervencions dins del museu han construït una singular constel·lació de veus i de presències.

L’inici de l’itinerari del projecte va ser al 2015, amb la preparació de diversos tallers pels artistes, una pràctica de formació contínua imprescindible pel sector de les arts i que les institucions no han de desatendre. Artistes i crítics convidats en les sessions prèvies, varen tenir ocasió de plantejar-se i analitzar els mètodes i processos de recerca i producció artística contemporània. Al mateix temps, aquestes trobades anaven configurant una comunitat d’artistes visuals interessats en desenvolupar una obra que ja no es podia fer en la solitud del taller i amb les eines habituals, sinó que requeria d’una recerca i d’altres posicionament, tant estètics com ètics: pensar una instal·lació específica per al lloc concret i en relació als discursos sobre la memòria històrica, destriant de quina manera el museu fa un relat que manté les desigualtats de gènere i els estereotips. No es tractava de fer una crítica del museu, sinó de les inèrcies i els tòpics socials que seguim validant.

Les peces i les intervencions als museus, de vegades més materials i en altres més documentals, en alguns casos més poètiques i en altres més crítiques, són treballs que cal valorar en conjunt i no com a obres aïllades. En el fons són una autoria compartida, més que una signatura d’artista privilegiat. Els treballs han aportat noves mirades al museu, altres formes de creativitat i nous estímuls visuals pels públics. Els espectadors han participar en les presentacions que els i les artistes han fet de cada projecte, també de les propostes i relats que han motivat. Ara, el catàleg digital permet que el projecte circuli i el seu efecte s’expandeixi.

Aquest és un bon exemple de les noves polítiques de l’art contemporani, més interessat en desenvolupar pràctiques de formació, debat, creació i diàlegs que en mantenir el solipsisme estètic com a única estratègia de treball. En aquest projecte la valoració de l’esforç no recau aïlladament en la peça que cada artista ha desenvolupat, sinó en la dimensió relacional, creativa i pedagògica que ha suscitat.

El valor de les obres, en aquest cas, no està en el preu de mercat, sinó en el missatge i l’actitud que gestionen i ens transmeten. Són intervencions específiques, obres plenes de vida, mirades cap un altre futur possible. El projecte és un fet innovador i necessari.

 

LABORATORI 376
Comisarias: Joana Baygual y Helena Guàrdia

Artistas:
Eve Ariza, Samantha Bosque, Emmanuelle Besnard-­Savin, Io Casino, Neus Mola, Maite Luque, Alfons Valdés, Montse Altimiras, Itziar Badenas, Susanna Herrador, Rafael Contreras y Susanna Ferran Vila

Museu del Tabac
Museu de l’Automòbil
Museu de L’electricitat
Museu-Casa Rull
Museu del Còmic
Museu Farga Rosell
Museu Postal
Casa‐Museu Areny Plandolit
Centre Cultural La Llacuna
ANDORRA

 

Pilar Bonet

Crítica d’art, historiadora i professora d’art i disseny contemporani

a la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull.

Recerca d’estereotips de gènere en l’espai museogràfic andorrà (tutoría+catálogo)