Tagged: Can Palauet

Josefa Tolrà: El planeta Tierra es pequeño pero muy habitable

Entre las frases escritas por la médium  y artista Josefa Tolrà (1880-1959) ésta me parece entrañable y un buen mensaje para el futuro que se avecina. Teniendo en cuenta que cuando escribe sobre la habitabilidad de nuestro planeta son los tristes años de la postguerra española, el tiempo de los combates por la supervivencia y los días de pesadumbre mundial, la poesía sobre este pequeño y confortable planeta nuestro es una verdadera consigna de positividad que emerge entre los ruidos de la actual agonía terrícola. » Seguir leyendo…

Josefa Tolrà: El planeta Tierra es pequeño pero muy habitable (artículo)


Cartes de Milena. Experiencia fronterera entre la solitud i la comunitat

“Encara no nat, i ja obligat a deambular pels carrers i a parlar amb la gent”(Franz Kafka. Diaris. 1922). Milena, l’única dona a qui Kafka estimava apassionadament, sabia que per a ell l’hora del fora i del dins ja no concordaven. El furor salvatge de la marxa interior del poeta el feia percebre com el «jo» es debat per trobar-se a sí mateix, una alienació en la qual fins i tot els seus personatges perden el nom i esdevenen una lletra: allò anònim, el que és ningú i el que són tots.
Una carta adreçada a Milena la signa Kafka: Teu (vaig perdent fins i tot el nom; cada cop minva més, i ara és solament: Teu).
Kafka, a l’inici del nostre segle, descriu l’alienació de l’ésser contemporani fins al paroxisme, lluitant per trobar una sortida, pressentint quin és el significat del jeroglífic de la identitat de l’home modern.Ara, a la fi de segle, Milena -la veu femenina- segueix escrivint per amor i és l’única capaç d’entendre’l -d’entendre el món- i aquest vincle és tanmateix la relació veritablement humana en una experiència fronterera entre la solitud i la comunitat. » Seguir leyendo…

Cartes de Milena: Eva Marín, Cori Mercadé, Begoña Montalbán, Paloma Navares&Paloma Muñoz, Ester Partegàs, Gemma Pont