Tagged: Eva Marín


Cartes de Milena. Experiencia fronterera entre la solitud i la comunitat

“Encara no nat, i ja obligat a deambular pels carrers i a parlar amb la gent”(Franz Kafka. Diaris. 1922). Milena, l’única dona a qui Kafka estimava apassionadament, sabia que per a ell l’hora del fora i del dins ja no concordaven. El furor salvatge de la marxa interior del poeta el feia percebre com el «jo» es debat per trobar-se a sí mateix, una alienació en la qual fins i tot els seus personatges perden el nom i esdevenen una lletra: allò anònim, el que és ningú i el que són tots.
Una carta adreçada a Milena la signa Kafka: Teu (vaig perdent fins i tot el nom; cada cop minva més, i ara és solament: Teu).
Kafka, a l’inici del nostre segle, descriu l’alienació de l’ésser contemporani fins al paroxisme, lluitant per trobar una sortida, pressentint quin és el significat del jeroglífic de la identitat de l’home modern.Ara, a la fi de segle, Milena -la veu femenina- segueix escrivint per amor i és l’única capaç d’entendre’l -d’entendre el món- i aquest vincle és tanmateix la relació veritablement humana en una experiència fronterera entre la solitud i la comunitat. » Seguir leyendo…

Cartes de Milena: Eva Marín, Cori Mercadé, Begoña Montalbán, Paloma Navares&Paloma Muñoz, Ester Partegàs, Gemma Pont