Tagged: Isabel Banal

Isabel Banal. Amb les pedres

Recordo la història d’un artista que creia en l’ànima de les pedres. Per a ell, aquests retalls de geologia no eren formes abstractes, sinó concretes. Les pedres eren un model per al despullament plàstic, pura creació com ho és una fruita o una flor. El mateix artista sabia que les pedres són plenes
d’entranyes, que són alhora matèria, aigua i aire.

Un poeta amic seu va escriure sobre aquelles “pedres amb ànima” que feia l’artista, destacant que l’adornament pompós s’havia sacrificat en una sobrietat quasi exagerada i que l’autor cercava una manera d’expressar-se evitant tota frase inútil: “les escultures d’aquest artista ja no volen ser escultures”, deia l’amic. » Seguir leyendo…

Isabel Banal. Amb les pedres

Balenes i ciutats. Isabel Banal – Jordi Canudas

Què està passant amb les balenes? Són una espècie en perill d’extinció. I malgrat la catàstrofe d’aquesta pèrdua irremeiable, segueixen víctimes dels depredadors humans, del procés d’industrialització dels darrers cent anys, de les lleis del mercat i els fraus dels convenis internacionals per la protecció del medi ambient i de les espècies marines.  » Seguir leyendo…

Isabel Banal – Jordi Canudas. Balenes i ciutats.